اخبار

18 May 2020

پروتکل های بهداشتی اقامت در هتل شیراز

رعایت نکات بهداشتی، هم از سوی مهمان و هم از سوی هتل ها موجب می شود تا اقامت در هتل کم خطر و ایمن باشد. توجه به موارد به بهداشتی برای همه افراد داخل هتل شامل پرسنل، مدیران و مسافران...

12 January 2020

مانور واکنش در شرایط اضطراری هتل شیراز ۱۳۹۸

مانور واکنش در شرایط اضطراری هتل بزرگ شیراز با همکاری سازمان آتش نشانی شیراز هدف: بالا بردن توان جسمانی و عملیاتی تیم بحران هتل شیراز ، هنگام بـروز حریق و حوادث احتمالی در مجموعه اقامتی و ارزیابی توان و دانش...برگزیده گردشگری استان فارس سال 1397
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1396
تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال 1395
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1394
تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس سال 1396
تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس سال 1397
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1397