سالن شوریده شیرازی

این سالن جهت جلسات مدیران و سمینارها مورد استفاده قرار می گیرد.چیدمان این سالن به صورت یو شکل امکان پذیر بوده و ظرفیت سالن ۲۵ نفر می باشد. پذیرایی میان برنامه در این سالن، داخل سالن و پذیرایی نهار و شام در رستوران انجام می گیرد.ویدئو پروژکتور از امکانات این سالن می باشد

شماره تماس: ۳۲۲۷۴۸۲۰-۰۷۱

داخلی رزرو:۱۸۰
برگزیده گردشگری استان فارس سال 1397
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1396
تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال 1395
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1394
تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس سال 1396
تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس سال 1397
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1397