انتقادات و پیشنهادات

ما در هتل شیراز از انتقادات و پیشنهادات مهمانان گرامی استقبال خواهیم کرد و در اسرع وقت به تمامی انتقادات و پیشنهادات شما رسیدگی خواهد شد.بدین منظور نارضایتی خود را می توانید از این طریق با ما در میان بگذارید

سایر راه های ارتباطی با ما:

تماس با شماره ۰۷۱۳۲۲۷۴۸۲۰ داخلی ۶  سامانه گویا پیشنهادات و انتقادات

تماس با شماره ۰۷۱۳۲۲۷۴۸۲۰ داخلی ۹ رسیدگی به شکایات