انتقادات و پیشنهادات

ما در هتل شیراز از انتقادات و پیشنهادات مهمانان گرامی استقبال خواهیم کرد و در اسرع وقت به تمامی انتقادات و پیشنهادات شما رسیدگی خواهد شد.بدین منظور نارضایتی خود را می توانید از این طریق با ما در میان بگذارید

سایر راه های ارتباطی با ما:

تماس با شماره ۰۷۱۳۲۲۷۴۸۲۰ داخلی ۶  سامانه گویا پیشنهادات و انتقادات

تماس با شماره ۰۷۱۳۲۲۷۴۸۲۰ داخلی ۹ رسیدگی به شکایات

 
برگزیده گردشگری استان فارس سال 1397
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1396
تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال 1395
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1394
تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس سال 1396
تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس سال 1397
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1397