برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در هتل بزرگ شیراز

مانور واکنش در شرایط اضطراری در هتل بزرگ شیراز برگزار شد. این مانور با سناریوی حادثه آتش سوزی فرضی در طبقات اقامتی و محدوده تخلیه بار اجرا گردید که طی آن برقراری هماهنگی بین واحدهای مرتبط در صورت بروز شرایط اضطراری و چگونگی اطلاع رسانی به واحدهای امدادرسان از طریق پرسنل ، بررسی مسیرها و راه های دسترسی موجود، چگونگی نجات میهمانان و کمکهای اولیه، عملکرد اعضای کمیته پدافند و بحران، شناسایی پتانسیل های بحران و ایجاد کننده شرایط اضطراری، میزان آگاهی و مهارت پرسنل در زمینه واکنش در شرایط اضطراری، آمادگی سرعت عمل نیروهای مختلف برای نجات جان میهمانان و کاهش آسیب پذیری روانی و جسمانی و تست سیستم اطفاء حریق،کپسول های اطفاء و سیستم فایر باکس،مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است هتل بزرگ شیراز بعنوان اولین هتل برگزار کننده چنین مانوری فعالیت های خود را در زمینه ایمنی  ادامه می دهد و بزودی استاندارد های مرتبط به این موضوع را دریافت خواهد نمود.