حضور اعضای هیات دولت در هتل شیراز

حضور اعضای هیات دولت در هتل شیراز

حضور اعضای هیات دولت در هتل شیراز در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۶ شکل گرفت

هتل شیراز در روز پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه پذیرای اعضای هیات دولت، وزیران و سایر همراهان گرامی بود

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، مرکز فارس ،در نخستین سفر معاون اول رییس جمهور به فارس در دولت دوازدهم اساس نامه مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور در شیراز رو نمایی شد 

 هیات دولت

حضور اعضای هیات دولت

  

 این اساس نامه که توسط نمایندگان مجامع استانی سازمان های مردم نهاد کشور تدوین شده است، با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر ارتباطات، وزیر صنعت، وزیر اطلاعات و دادگستری و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در همایش مجمع ملی سازمان های مردم نهاد کشور به تصویب رسید