حضور هتل بزرگ شیراز در نهمین نمایشگاه گردشگری پارس

حضور هتل بزرگ شیراز در نهمین نمایشگاه گردشگری پارس

 حضور هتل بزرگ شیراز در نهمین نمایشگاه گردشگری پارس در آذر ماه ۹۶ فراهم آمد

هتل بزرگ شیراز  به عنوان تنها هتل جنوب کشور دارای غرفه اختصاصی در  نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری شیراز حضور داشت

حضور هتل بزرگ شیراز در نهمین نمایشگاه گردشگری پارس

 

حضور هتل بزرگ شیراز در نهمین نمایشگاه گردشگری پارس

هتل شیراز در این نمایشگاه امکانات و قابلیت های خود را در معرض نمایش و معرفی قرار داد