حضور هتل بزرگ شیراز در نهمین نمایشگاه گردشگری پارس

نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس در آذرماه ۱۳۹۶ برگزار گردید

هتل بزرگ شیراز  به عنوان تنها هتل جنوب کشور دارای غرفه اختصاصی در  نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری شیراز حضور داشت