حضور هتل بزرگ شیراز در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تهران

حضور هتل بزرگ شیراز در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تهران

حضور هتل بزرگ شیراز در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تهران همانند سال های گذشته فعال بود

این نمایشگاه از تاریخ ۳ بهمن لغایت ۶ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید و هتل شیراز در سال خلیج فارس در کنار سایر هتل های ایران امکانات و قابلیت های خود را در معرض معرفی و نمایش قرار دادحضور هتل بزرگ شیراز در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تهران

در طول این دوره هتل شیراز همکاران فعال در این حوزه که در طول سال های فعالیت هتل شیراز باعث پیشبرد اهداف این مجموعه شده اند را مورد تقدیر و قدردانی قرار داد