روز ۱۵ اردیبهشت روزی پر افتخار برای هتل بزرگ شیراز

طی مراسم کشوری در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ همزمان با روز بزرگ شیراز,هتل بزرگ شیراز موفق به دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان برای دومین سال پیاپی گردید

هتل شیراز بعنوان تنها هتل جنوب ک شور به دریافت این گواهینامه ملی از جناب دکتر رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشور مفتخر شد.
برگزیده گردشگری استان فارس سال 1397
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1396
تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال 1395
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1394
تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس سال 1396
تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس سال 1397
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1397