ضیافت شام سازمان ملل با حضور سفیران کشورهای مختلف

برگزاری ضیافت شام سازمان ملل با حضور سفیران کشورهای مختلف در هتل شیراز

آژانس پناهندگان سازمان ملل با حضور در هتل شیراز نشستی را به همراه سفیران کشورهای مختلف و مسولین استان فارس برگزار کردند، که در این نشست به بررسی وضعیت پناهندگان در ایران و سایر کشورها پرداختند. این جلسه در سالن  همایشات هتل برگزار گردید.

در هنگام شام ضیافتی در رستوران گردان هتل شیراز برگزار گردید