فضای بازی

فضای بازی در طبقه دوم هتل شیراز همراه با چشم اندازی چشمگیر، بازی های شاد، مفرح و سرم کننده از جمله بیلیارد، فوتبال دستی وبازی های رایانه ای را شامل می شود تا اوقات شاد و به یادماندنی را جهت شما میهمانان عزیز بیافریند.