مانور واکنش در شرایط اضطراری هتل شیراز ۱۳۹۸

مانور واکنش در شرایط اضطراری هتل بزرگ شیراز با همکاری سازمان آتش نشانی شیراز

هدف: بالا بردن توان جسمانی و عملیاتی تیم بحران هتل شیراز ، هنگام بـروز حریق و حوادث احتمالی در مجموعه اقامتی و ارزیابی توان و دانش تخصـصی تیم بحران هتل شیراز، پرسنل عملیاتی ایستگاههای آتش نشانی و سازمان های امدادی

تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸
برگزیده گردشگری استان فارس سال 1397
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1396
تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال 1395
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1394
تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس سال 1396
تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس سال 1397
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1397