میزبانی هتل بزرگ شیراز از وزیر ورزش و جوانان

هتل بزرگ شیراز میزبان دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان  و هیئت همراه بود

 دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان طی سفر هفته گذشته هئیت دولت پس از افتتاح ورزشگاه پارس جهت استراحت و صرف ناهار میهمان مجموعه هتل بزرگ شیراز  بودند.

نشست وزیر با روسای هیئت های ورزشی و مسئولان ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و مدیران سازمان های مردم نهاد استان فارس بعد از پذیرایی ناهار در مح سالن های همایش هتل بزرگ شیراز برگزار گردید.