هتل بزرگ شیراز میزبان شانزدهمین کنفرانس بین المللی نفرولوژی ایران و سومین کنگره انجمن پیوند اعضاء

هتل بزرگ شیراز میزبان شانزدهمین کنفرانس بین المللی نفرولوژی ایران و سومین کنگره انجمن پیوند اعضاء با حضور جمعی از متخصصان و دانشمندان علوم پزشکی بود. در این کنگره چهار روزه با حضور متخصصانی از ۲۰ کشور جهان دستاوردهای جدید در زمینه پیوند اعضا به ویژه در حوزه پیوند کلیه و کبد بررسی شد .

با توجه به پتانسیل بالای هتل شیراز شیراز در خصوص برگزاری کنگره ها و برپایی همزمان نمایشگاه در کنار کنگره،هر ساله هتل بزرگ شیراز مورد استقبال جهت برپایی این نوع کنگره ها قرار می گیرد.