هتل شیراز حامی تیم فوتبال برق نوین شیراز

.در راستای حمایت از ورزش فارس، هتل بزرگ شیراز بعنوان یکی از حامیان اصلی تیم فوتبال برق نوین شیراز شد.

تیم فوتبال برق نوین شیراز در حال حاضر در لیگ دسته یک آزادگان کشور می باشد که امید است با حمایت و پشتیبانی مالی و معنوی بتواند به لیگ برتر صعود نماید.