هشتمین کنگره بین المللی قلب در هتل شیراز

هشتمین کنگره بین المللی قلب در هتل شیراز

.هشتمین کنگره بین المللی قلب در هتل شیراز برگزار شد

. هشتمین کنگره بین المللی قلب در هتل شیراز توسط بیمارستان کوثر  برگزار شد

 

 

.بیمارستان کوثر با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز این سمپوزیوم را حول محور پیشرفت در زمینه بیماری های قلب و عروق در ده سال گذشته در تاریخ ۴ الی ۷ اردیبهشت برگزار کرد

.در این کنگره راجع به دستاوردها و تازه های علم قلب و عروق گفت و گو شد

 

 

 

=”http://www.kowsar-hospital.ir” linkrel=””]