کنسرت خیریه با هدف کمک به مردم کرمانشاه

کنسرت خیریه با هدف کمک به مردم کرمانشاه

کنسرت خیریه با هدف کمک به مردم کرمانشاه  با حضور هنرمندان شهر شیراز  در سالن همایشات هتل شیراز برگزار گردید

حامد فقیهی، حجت اشرف زاده، محسن آزادی از جمله هنرمندانی بودند که در این کنسرت اجرای خود را ارائه نمودند. این کنسرت با حمایت هتل شیراز و استقبال خوب مرم مهربان شیراز برگزار شد