چلو کباب کوبیده
3,600,000 ریال
چلو کباب سلطانی
6,700,000 ریال
شیشلیک
7,100,000 ریال
چلو کباب برگ
4,700,000 ریال
جوجه کباب بدون استخوان
3,000,000 ریال
چلو اکبر جوجه
4,200,000 ریال
کباب بختیاری
3,300,000 ریال
جوجه کباب مکزیکی
2,900,000 ریال
کباب وزیری یک سیخ کباب کوبیده به همراه یک سیخ جوجه کباب
4,000,000 ریال
ماهی سوخاری
4,150,000 ریال
کباب میگو
7,600,000 ریال
میگو سوخاری
7,500,000 ریال
میکس ماهی و میگو سوخاری
5,500,000 ریال
چلو خورش روز
2,650,000 ریال
باقالی پلو با ماهیچه
6,000,000 ریال
باقالی پلو با گردن
5,300,000 ریال
چلو ساده
930,000 ریال
بشقاب سبزیجات
1,400,000 ریال
کباب ماهی
4,250,000 ریال
میکس ماهی و میگو کبابی
5,500,000 ریال
انواع نوشابه قوطی
0 ریال
انواع دلستر قوطی
0 ریال
دوغ
0 ریال
آب معدنی
0 ریال
سالاد فصل
1,740,000 ریال
سالاد شیرازی
620,000 ریال
سوپ روز
1,170,000 ریال
ترشی زیتون
510,000 ریال
زیتون پرورده
620,000 ریال
ماست ساده
430,000 ریال
ماست موسیر
540,000 ریال
ماست خیار
440,000 ریال
ترشی
520,000 ریال
زیتون چیلی
620,000 ریال
ژله میوه ای
480,000 ریال
کارامل
650,000 ریال
حلوا
590,000 ریال
کلم پلو شیرازی
2,500,000 ریال
چلو خورش کنگر
2,950,000 ریال
دو پیازه آلو
1,750,000 ریال
لایی پلو
4,700,000 ریال